Ove Sander – novým rektorom Luteránskeho teologického inštitútu v Talline

Konzistórium Evanjelicko-luteránskej cirkvi Estónska 21. februára t.r. v dvoch kolách zvolilo z dvoch kandidátov za nového rektora Lut. teologického inštitútu v Talline asesora Dr. Ove Sandera . Obaja kandidáti predložili členom konzistória programy pre svoju činnosť ako rektori. Projekty O.Sandera boli úspešnejšie. O.Sander sa narodil v r. 1970. Od roku 1990 bol zborovým farárom. R.1998 začal pracovať na Lut. teol. inštitúte. Viedol katedru prakticklej teológie. R. 2005 sa stal asesorom -prísediacim sudcom cirkevného súdu, v tom istom roku obhájil doktorskú prácu. R. 2007 získal postdoktoranské štipendium na Concordia Seminary v St. Louis, USA.

(www.eelk.ee)

Komentovať