Konfirmácie vo Wuerttemberskej cirkvi

Touto nedeľou 11. marca 2012 a ďalších šesť nediel po nej sa v našej partnerskej Wuerttemberskej cirkvi konajú konfirmačné slávnosti. Toho roku v tejto cirkvi bude utvrdených vo viere a prizná sa osobne ku svojmu krstu do 25 tisíc mladých evanjelikov a evanjeličiek. Konfirmandi jeden rok sa pripravovali na slávnosť. Takmer všetci pokrstení v evanjelickej viere sa dávajú pokrstiť. Okrem toho je tu asi 1400 takých, ktorí neboli pokrstení a súčasne pred konfirmáciou prijmú sviatosť Krstu svätého. Konfirmandi sa stávajú dospelými členmi cirkvi a môžu byť takto krstnými rodičmi. Už desať rokov sa v tejto cirkvi uplatňuje prax, že Večeru Pánovu prijímajú už aj deti, teda pri konfirmácii nejde o prvé prijímanie . Konfirmácie sú však tesne spojené s Večerou Pánovou.

(www.elk-wue.de)

Komentovať