Ústredná cirkevná knižnica v Českom Tešíne

Naša sesterská Sliezska ECAV v ČR buduje centralizovanú cirkevnú knižnicu so sídlom v Českom Tešíne. Doteraz cirkev nemala takúto knižnicu, ale knižné jednotky boli roztrúsené po cirkevných zboroch a v Sliezskej diakonii v Ostrave. Práca na budovaní sa začala v roku 2010. Je rozdelená na viacero etáp. Do konca t.r. má byť vybavená nábytkom a počítačmi s programami. Potom sa asi 10 tisíc jednotiek musí katalogizovať. Cirkev vlani požiadala o finančnú pomoc aj Spolok Martina Luthera v Nemecku vypracovaním projektu.Knižnica bude slúžiť nielen teológom a veriacim, ale aj verejnosti. Počíta sa tak s tým, že bude nápomocná  pri christianizácii českej spoločnosti.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať