EBF UK: teológia, príď to zažiť.

EBF UK: teológia, príď to zažiť.

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2012/2013 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných  programov:

Evanjelická teológia  –  (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
 – s možnosťou prípravy na kňazskú ordináciu v ECAV
– s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo predmetu náboženská výchova v kombinácii
(trojročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium)
v akademickom roku 2012/2013 otvára fakulta v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:
– s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom slovenský jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
– s učiteľstvom histórie (Bc.)
– s učiteľstvom pedagogiky (Bc.)

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(trojročné denné alebo externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk –  v sekcii „Štúdium“, podsekcii  „Prijímacie konanie v AR 2012/2013“.

UPOZORNENIE!
Prihlášky
na štúdium v ktoromkoľvek z uvedených študijných programov je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2012 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1

6 Komentáre k “EBF UK: teológia, príď to zažiť.

 1. misko

  Stretol som sa s tým, že sú ľudia, ktorí by mali záujem o externé štúdium evanjelickej teológie. Neviete, prečo nie je v ponuke? Bolo niekedy?

  Marana tha! 

  1. rozsievač

   Áno bola taká možnosť ešte za byvalého režimu koncom 80tich rokov. Otvorili sa dva ročníky v roku 1987 a 1988, potom po revolučných udalostiach sa od toho ustúpilo zdôvodu že už nebol obmedzovaný počet študentov na dennom štúdiu z polityckých dôvodov. Jediné obmedzenie bolo s kapacitných, a priestových príčin v tej dobe. Dialkove štúdium je náročné na čas ale aj na samotný obsah štúdia, lebo je rovnocenné s deným štúdiom. Hodnotím to z pohladu  osobnej skúsenosti.

   1. tamara

    Na Retro-plese EBF,aspoň podľa správy na w.st.ecav bolo zdá sa veselo. -Škoda, že som nešla na teológiu, ako som pôvodne uvažovala…

Komentovať