Nový Hospitalhof v Stuttgarte za 23 mil. €

Naša partnerská cirkev – Evanjelická krajinská cirkev vo Wurttembersku bude mať nové ústredie v hlavnom meste Stuttgarte. Miesto starých stavieb Hospitalhofu začnú v apríli t.r. stavať nové budovy pre vzdelávanie a správu cirkvi. Stavba má byť dokončená v r. 2014 a náklady majú byť 23 milióna €, z toho 6 miliónov bude pôžička, ostatok uhradí cirkev. Stavba má byť riešená moderne, účelovo a veľmi ekologicky. V novej budove bude pracovať do 130 zamestancov cirkvi a jej organizácií.

(www.elk-wue.de)

Komentovať