Nový ev. propst v Jeruzaleme

EKD v Hannoveri 24. februára t.r. oznámilo, že za nového evanjelického propsta v Jeruzaleme vymenovali bádenského farára a dekana , 52 ročného Wolfganga Schmidta. Funkcia propsta v Jeruzaleme obnáša: reprezentáciu EKD v Izraeli, v palestínskych pásmach a v Jordánsku, pastorom 200 členného zboru Spasiteľa v Jeruzaleme,je zodpovedný za nadáciu cisárovnej Augusty Viktórie, chrámu Vstúpenia na nebo , nemocnice a ubytovne na Olivovom vrchu, hospicu v Starom meste a Nemeckého ev. ústavu pre archeológiu v Jeruzaleme a v Ammane.Ďalším ťažiskom jeho práce je doprevádzanie a pastorizácia ročne asi 40 tisícov nemeckých pútnikov. Schmidt je ženatý, má tri deti a do nového úradu nastúpi asi v septembri.

(www.idea.de)

Komentovať