Rada SLZ bude zasadať v Kolumbii

"Spoločne za spravodlivý, pokojný a zmierený svet" je téma zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktoré bude zasadať v Bogote,Kolumbia v dňoch 15. až 20. júna 2012. Hostiteľkou Rady bude Evanjelicko-luteránska cirkev Kolumbie (IELCO). Pred zasadnutím 12.–14. júna  sa členovia Rady oboznámia so životom a prácou cirkevných zborov IELCO, prezrú si realizovanie projektov v tomto regióne a zasadnú aj výbory SLZ.Osobitné zasadnutie budú mať ženy a mládež. Na programe Rady bude príhovor prezidenta SLZ, výročná správa gen. tajomníka a správa predsedu finančného výboru. 17. júna sa zúčastnia bohoslužieb.

Rada SLZ je výkonný orgán, ktorý pracuje medzi zasadnutiami VZ. Patria doň: prezident, gen. tajomník, predseda finančného výboru a 48 zvolených členov, sú tam aj poradcovia pre odborné komisie a výbory. IELCO je členkou SLZ od r. 1966, má 1 998 členov.Na jej čele je biskup Eduardo Martínez.

(www.lutheranworld.org)

Komentáre k “Rada SLZ bude zasadať v Kolumbii

Komentovať