75. narodeniny kráľa Haralda V.

Terajší nórsky kráľ Harald V. sa narodil 21. februára 1937. Teda v utorok t.r. sa dožil 75 rokov. Keďže aj jeho manželka, kráľovná Sonja, sa narodila tiež v tom istom roku (4. júla 1937), kráľovskí manželia tieto svoje životné jubileá oslávia spoločne 31. mája t.r. Súčasťou osláv bude predpoludním slávnostná bohoslužba a večer v Opere ľudová slávnosť.

(www.kongehuset.no; no.wikipedia.org)

Komentáre k “75. narodeniny kráľa Haralda V.

Komentovať