5. Konferencia Emaus konfesionálnych synôd v USA

V poradí 5. Konferencia Emaus troch konfesionálnych synôd (cirkví) v USA sa konala v dňoch 9. a 10. februára 2012 v Luteránskom chráme a škole Parkland v Tacoma, Wash.,ktorý cirkevný zbor patrí Evanjelicko luteránskej synode (ELS). Na konferencii sa zúčastnili nyjvyšší predstavitelia -prezidenti (biskupi) .Za Evanjelicko-luteránsku Misursku synodu (ECMS) Rev. Matthew C.Harrison, za ELS Rev. John A.Molstad Jr. a za Wisconsinskú evanjelicko-luteránsku synodu (WELS) Rev. Mark Schroeder. Prezident LCMS predniesol prednášku :" Dejiny a perspektívy slobodnej luteránskej konferencie." Ďalší dvaja prezidenti k jeho prednáške mali koreferáty a doplnky. Konferenciu netreba považovať za miesto úradných rozhovorov o vierouke medzi tromi cirkevnými telesami, ale vyjadením snahy utvoriť slobodnú konferenciu troch luteránskych  konfesionálnych cirkevných telies v USA.Takáto konferencia bola založená r. 1956, ale po niekoľkých rokoch zanikla. Príčinou podľa Harrisona bolo "trojité baranidlo", ktoré v 19. storočí ohrozovalo luteranizmus na základe AV: reformovaná teológia, pietizmus a racionalizmus.

Predbežný termín budúcej Konferencie Emaus je 11. a 12. apríl 2013.

(www.lcms.org)

Komentovať