Ivan Krasko: Nad ránom

        Ivan Krasko: Nad ránom…

 

Nad ránom vtanem ja našu na nedeľu

a prvý voskovicu zažnem čitobielu

šerého chrámu ku ikonostasu.

Svätyne dlažby nemo, bez rušného hlasu

horúcim čelom dotýkať sa bude

znavená hlava moja- – –

                                     Rudé

keď slnka lúče zlietnu

na oltár Pána v nedeľu tú Kvetnú

a iní hriešni prídu do kostola,

ja ďaleko už budem od Božieho stola – –

No niekde vzadu, v najtemnejšom kúte

stáť bude  ktosi ticho, nepohnute

a jeho oči slzou zatrbliecu – –

  • – – – – – – – – – – – – – 

Ja prvý zažnem pred oltárom sviecu,

ten druhý vzdychne s vôňou v tymiane:

v posviacku túto pomiluj, ó, Pane!

  • – – – – – – – – – – – – – 

zavčasu každý z nás v ten sviatok vstane! 

 

 

Zo zbierky: Nox et solitudo (Martin 1909)

Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto (1876 Lukovištia- 1958 Bratislava) Básnik, chemik, senátor, podpredseda NZ.

Jeho poézia je “myšlienkovo bohatá, esteticky sýta” /M.Gašparík.Pred takou poéziou sa skláňa i duch F.X.Šaldu: ”To bol snáď môj najsilnejší básnický dojem slovenský pred vojnou. V jeho “Nox et solitudo”, v jeho “veršochô hovoril pritlmene básnok veľkej citlivosti, človek šiesteho zmyslu pre tajomné vplyvy životné, ktorý videl podľa svojho i do seba i do života”.

Komentovať