Užšia spolupráca luteránov a reformovaných v Poľsku

Na Popolcovú stredu 22. januára 2012 podpíšu v ev. chráme Sv. Trojice ve Varšave dohodu medzi Evanjelickou -luteránskou cirkvi a reformovanou cirkvou v Poľsku o užšej spolupráci. Dohoda predpokladá možnosť zúčastňovať sa v práci cirkevného zboru, aktívne sa zúčastniť volieb, ale nie byť zvoleným do cirkevného vedenia druhej cirkvi,pri zachovaní si svojej konfesionálnej identity.Obe reformačné cirkvi v Poľsku sú menšinové, preto život si vyžaduje takúto dohodu. ELC má asi 75 tisíc členov v 134 cirkevných zboroch, reformovaná cirkev 3 tisíc členov v 8 zboroch. Obe sú členkami Spoločenstva ev. cirkví Európy.
(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať