Zloženie novej synody ELC vo Fínsku

Oficiálna webová stránka Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska (ELC) evl.fi prináša informáciu o novozvolenej synode cirkvi, ktorá začne pracovať v máji 2012. Nová synoda má 62 mužov a 34 žien. Priemerný vek synodálov je 53 rokov. V dosluhujúcej synode to bolo 55 rokov. Až na jednu diecézu (Borg) účasť na cirkevných voľbách neordinovaných – laikov prevyšovala účasť duchovných.

Komentovať