Spoločenstvo Ev. cirkví v Európe zasadalo v Talline

9. zasadnutie Spoločenstva Evanjelických cirkví v Európe (SECE) sa konalo v estónskom hl. meste Talline v dňoch 2.až 5. februára 2012. Na programe bola príprava -ukončenie programu zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v sept. t.r. vo Florencii. Na zasadnutí sa ďalej diskutovalo o chápaní Písma vo vzťahu k cirkevnému úradu, náboženstva a sociálnej spravodlivosti. Na záverečných službách Božích v lut. chráme sv. Jána Božie slovo zvestoval gen. tajomník SECE , ev. biskup z Viedne Michael Buenker. SECE má 107 členských cirkví lut., ref., unijného a metodistického vyznania.

(www.eelk.ee)

Komentovať