2. február – sviatok Predstavenie Krista Pána

Predstavenie Krista Pána je sviatok starobylého kresťanského pôvodu. Ľudovo sa nazýva aj Hromnice. V katolíckej cirkvi v tento deň posviacali sviece, ktoré v domácnostiach zažíhali pred bleskom a hrmením, teda v nebezpečí búrok. Čítajme spolu úryvok žalmu 48, ktorý je predpísaný na tento deň:

"Veľký je Hospodin a veľmi chvályhodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého Kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčiôl ako spoľahlivá ochrana. … V tvojom chráme ,Bože rozjímame o tvojej milosti. Aké je tvoje meno, Bože, taká ti patrí chvála, až po končiny zeme. tvoja pravica je plná spravodlivosti."

6 Komentáre k “2. február – sviatok Predstavenie Krista Pána

  1. Láska

   Tento sviatok má svoj biblický základ. Ide o predstavenie dieťaťa Ježiša v chráme pred Hospodinom. Na základe Mojžišovho zákona každá rodička po 40 dňoch po pôrode chlapca, 80 dní po pôrode dievčaťa mala sa očistiť v chráme a pritom obetovať Hospodinu zápalnú obetu. Jozef a Mária obetovali dva holúbky. V starých kalendároch bol tento sviatok označovaný ako Očisťovanie Panny Márie. Katolícka cirkev dnes ho volá Obetovanie Pána. Všetky názvy teda spejú k tomu istému konaniu v Lk 2, 21-40.Poznámka ku sviečkam: v našej cirkvi zapálená horiaca sviečka/ky znamenajú prítomnosť Ježiša Krista, ktorý sám o sebe povedal: Ja som svetlo sveta. Toto svetlo preráža tmu, svieti do tmy. Sviečka súčasne sa spaľuje, skracuje a nakoniec zanikne. Tak konal aj Pán Ježiš – zomrel za nás na dreve kríža, ale na tretí deň vstal zmŕtvych. Aj Simeon v tomto dnešnom evanjeliu vo chválospeve o.i. hovorí: " …ako svetlo,ktoré sa zjaví pohanom …" Preto v niektorých jazykoch tento sviatok volajú tiež sviatkom svetla ,napr. nemčina Lichtmess.Hoci dnes ho už vytláča označenie Darstellung des Herrn,teda Predstavenie Pána.

    

   1. tabak

     to teda bol sviatok Očisťovania Panny Márie. – O.k.

         Iba si kladiem otázku, prečo a z čoho sa Mária, -podľa rkc. učenia "počatá bez dedičného hriechu a vždy panna" –  musela  OČISŤOVAŤ?

        3 M 12,8 predpisuje"Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, jedno na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech".  Nepoznala Mária Písmo, alebo dogmu o svojom nepoškvrnenom počatí?

       –  Nemyslím si, že všetky názvy vyjadrujú konanie Márie v Lk 2, 21-40. Ťažko pochopiť, prečo napr.názov: Obetovanie Pána?

         

         

    1. fosil

     Uplynulo Máriino šestonedelie a stala sa podľa židovského zákona a zvyku rituálne čistou a Ježiš – ako každý mužský plod, ktorý otvára život bol zasvätený – obetovaný Bohu.

     1. tabak

       – ba vlastne vôbec mi to neni jasné.

      – Myslím všaak , že platí 3M 12,8- "jedno holúbätko bude obeťou za hriech"- a hriech nie je iba zvyk. Očisťovanie panny Márie sedí…

      To druhé holúbä -bolo spaľovanou obeťou- azda skôr obeťou vďaky.

            V skutočnosti však vtedy Ježiš "nebol zasvätený- obetovaný Bohu"! – Práve naopak- podľa 4 Mojž 18,15-16 / "prvorodené z ľudí musíš určite vykúpiť….!/ 

      Musel však i tak  byť ako prvorodený predstavený Bohu. A to je rozdiel. Preto je správne menovať aj spomienku, sviatok: PREDSTAVENIE PÁNA!

Komentovať