Werner Leich – 85 rokov

31. januára t.t. sa dožíva 85 rokov Werner Leich, bývalý predseda Združenia Evanjelických cirkví v NDR a em. krajinský biskup Ev.lut. cirkvi v Durínsku. Združenie viedol od roku 1986 do roku 1990. R. 2009 sa krajinská cirkev v Durínsku zlúčila s cirkevnou provcinciou Sasko. On bol proti zlúčaniu. Patrí k najprominentnejším predstaviteľom ev. cirkví vo východnej Európe. Je konzervatívnym luteránom. Za svoje postoje bol v NDR špicľovaný najmenej 17 agentami Stasi. Aj na dôchodku vyjadruje svoje postoje. Často kritizuje súčasný spoločenský život a trend v Nemecku.

(www.idea.de)

Komentáre k “Werner Leich – 85 rokov

Komentovať