Vysviacka biskupa v Nórsku

V najmenšej diecéze Nórskej cirkvi Borg, ktorá má ale najväčší počet členov – pol milióna, konala sa v nedeľu 29. januára t.r. v katedrále v meste Fredrikstad slávnosť vysviacky a inštalácie novozvoleného biskupa tejto diecézy Atle Sommerfeldta. On nastupuje na miesto biskupa po biskupke Helge Haugland Byfuglien, ktorá bola zvolená za predsedkyňu Zboru biskupov. Takto má teraz Nórska cirkev spolu 12 biskupov. Slávnostný obrad viedla predsedajúca biskupka.Prítomní boli kráľ Harald, minister pre cirkvi, biskupi, početné duchovenstvo a plná katedrála laikov. V kázni nový biskup o.i. povedal, že Pán Boh nemá úmysel nás trestať, ale jeho cieľom je dvíhať dôstojnosť človeka a slabých ľudí na okraji spoločnosti. Uprostred kázne bola pauza, kedy zaspievala pieseň obľúbená speváčka roku 2011 Maria Mohn. Sommerfeldt bol dlhoročným generálnym tajomníkom organizácie Pomoc cirkvi v núdzi.

(kirken.no)

Komentovať