Bude Európa telom bez duše?

Po prvý raz sa stretli synodáli evanjelických cirkví Európy. Na stretnutí bolo zastúpených viacej ako 50 cirkví zo 17 krajín. Organizátorom podujatia vo wuerttemberskom Bad Boll od 20. do 22. januára 2012 bolo Spoločenstvo evanjelických cirkví Európy (GEKE). V spoločnom vyhlásení sa o.i. hovorí:"Zažívame, že spoločnú Európu bez spoločných hodnôt nemožno dosiahnúť." Domáci ev. krajinský biskup Frank Ottfried  July povedal:" Európa je v nebezpečenstve, že sa stane zmesou krásnych rečí, alebo minipočítačov, reálne však Európou veľkých sociálnych rozdielov, telom bez duše." GEKE združuje 105 protestantských cirkví Európy a čiastočne aj Latinskej Ameriky.

(www.idea.de)

Komentáre k “Bude Európa telom bez duše?

Komentovať