Jedno

  A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. (Mt 17,22)

Zdravím Vás bratia a sestry v Kristovi.

Práve prebieha týždeň za jednotu kresťanov. Aj to bol dôvod prečo som sa zaregistroval na Vašu stránku a prečo tu aj píšem. Čítal som tu pred nedávnom aj diskusiu kde sa rozoberali rozdieli medzi katolíkmi a evanjelikmi. Veľmi sa mi nepáčilo vystupovanie aj zo strany jedného katolíka, ktorému možno chýbala pokora, a empatia. Aj to bol dôvod prečo som tu, no najmä predovšetkým a na prvom mieste je to Ježiš Kristus a Jeho odkaz nám kresťanom, aby sme boli ,,jedno"! Nebudem sa ani snažiť argumentovať históriu, či dôvody a chyby cirkví, lebo verím, že skutoční kresťania sú už dávno jedno v Kristovi, a možno o tom ani nevedia. Ďakujem teda aj tejto stránke, a adminovi, že ma prijal na tento web :). Takto môžem aj ja ako katolík byť aspoň trochu ,,jedno" s Vami, bratmi evanjelikmi. A veľmi sa z toho teším.

Na záver môjho miniblogu 🙂 Vám želám a denne vymodľujem Božie požehnanie a milosti, ktoré všetci potrebujeme aby sme zničili úklady diabla, ktorý ruší každú jednotu. Amen! 😉

2 Komentáre k “Jedno

  1. tabak

   Samo Chalupka:

     "Aj keď v časnosti nevidíme / spoločenstvo svätých v sláve,

     tým predsa v cirkvi sa tešíme,/ že v Pánovej sme ochrane,/

     že v nebesiach zhromaždení / budú verní zjednotení.                 ES 568,4

              

      Piesne pre ekumenické spoločenstvá cirkevné i rodinné sú v Evanj.spevníku piesne: č.:567 -Aby sme vždy jedno boli, K.Kuzmány,

    568- S.Chalupka– Aj keď v mnohom rozdelení…, 569-Kristus Pán ..nepozná, J. Oxenham, 570- Tam z diaľnych sveta krajov-L.Mason/ R.Heber, 

Komentovať