Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa začína dnes v stredu 18. januára 2012 a končí v utorok 24. januára. Témou je "Všetci budeme premenení …víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista" (1.Kor. 15, 51-58). Kresťania na Slovensku si organizujú svoje modlitebné stretania vo svojich lokalitách. V niektorých mestách budú osobitné ekumenické bohoslužby (Bratislava, Trnava, Žilina, Košice). Ústredná ekumenická bohoslužba bude v Trebišove v nedeľu 22. januára o 10.00 hodine v pravoslávnom chráme, kde bude kázať pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický Juraj. Tieto ekumenické bohoslužby bude v priamom prenose vysielať Dvojka.

 

Komentovať