Nová štatistika EKD o živote v cirkvi

Nechuť protestantov k návšteve bohoslužieb sa zvýšila. Kým v r. 2009 to bolo ešte 922 388 – 3,8%, roku 2010 to bolo už len 862 504, čo je 3,6% ročne.Najvyššia návšteva je v Sasku, Wuerttembersku a Anhaltsku, kým najnižšia v cirkvách severného Nemecka.  Na Štedrý večer prišlo do kostola najviac členov, okolo tretiny zapísaných, kým na Veľký piatok iba 4,4%. Počet členov cirkvi r. 2010 bol 23,9 milióna, rok predtým 24,2 milióna. Všetci protestanti tvoria 29,2% obyvateľov Nemecka, rímski katolíci 30,2 %, bez vyznania 33,1%. Popri tom je 4,9 % moslimov a 1,5% pravoslávnych kresťanov. Počet vystupujúcich z ev. cirkvi r. 2010 poklesol.Toto číslo je 145.250 osôb. Do ev. cirkvi pristúpilo 56.905 osôb, z toho je 12.530 bývalých rímskych katolíkov, čo je o 3 tisíc viacej ako rok predtým.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať