Obrovský záujem mládeže o vierohodný štýl života

8. januára t.r. sa v Štuttgarte začala 19. misijná konferencia mládeže pod vedením Hnutia Krista "Živý zbor" z našej partnerskej Krajinskej ev. cirkvi vo Wuerttembersku. Predtým sa Hnutie Krista "Živý zbor " nazývalo "Združenie Ludwiga Hoffackera". Na konferenciu prišlo vyše 5 tisíc mladých. Je to najväčšie podujatie misijnej mládeže v nemecky hovoriacich krajinách.  Na konferencii  vyslali na prácu do 70 misionárov do Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Vo svete je veľká potreba o odborné misijné sily. Na krátkodobé pobyty sa hlási väčší počet záujemcov,ako je počet ponúkaných miest. Opačne je to pri dlhodobých pobytoch v zahraničí. V súčasnosti je vo svete ešte asi 6 tisíc národov bez jediného kresťanského zboru, čo sa považuje, že tieto národy sú "nezasiahnuté".Rečníci povzbudzovali mladých hlásať evanjelium neskrátene, plné, t.j. o smrti i o vzkriesení Ježiša Krista a o potrebe pokánia a obrátenia sa k Bohu.Hlásanie sa má konať s radosťou a láskou, ale aj s bázňou a trasením.

(www.idea.de)

Komentovať