Pravoslávne Vianoce v Rusku 2012

Na sviatok Zjavenia 6. januára 2012 som mal možnosť voi večerných hodinách o 21.00 hodine nášho času na Prvom programe štátnej ruskej televízie sledovať priamy prenos polnočnej vianočnej liturgie z hlavného chrámu Moskvy – Krista Spasiteľa. Katedrála bola plná veriacich. Udivujúce bolo dívať sa na lamé deti, ktoré boloi tam prítomné: táto bohoslužba trvá totiž veľmi dlho, viacej ako dve hodiny, nesedí sa ,ale počas nej sa stojí. Tie deti mali veľkú výdrž a disciplínu! Okolo prezidenta Medvedeva a jeho manželky stáli v rovnošatách deti z nedeľnej školy tohto chrámu. Bolo vidno, že sú vycvičené v poriadku liturgie.Klaňali sa a prežehnávali veľmi dôstojne ako dospelí! Po asi 15 minútach nás komentátor, ktorý celý poriadok liturgie dopodrobna vysvetľoval, upozornil, že pôjdeme sa pozrieť aj do iného chrámu, v inom meste.Tým mestom bol Petrohrad. Nevedel som spočiatku,prečo.Až po chvíli nám kamera ukázala premiéra Putina , ako stojí v rade medzi obyčajnými veriacimi a križuje sa. Nuž takto štátna tv si splnila svoju povinnosť k obom najvyšším reprezentantom štátu. Zahraničné agentúry upozornili na prejav patriarchu Kirilla, ktorý sa na týchto bohoslužbách v Moskve vyjadril kriticky k necitlivosti vlády k protestom menšiny voči falšovaniu parlamentných volieb. Patriarcha povedal, že Rusko už nepotrebuje druhú revolúciu, ktorá by narobila toľko biedy a škôd ako tá prvá z r. 1917. Ináč ruské tlačové agentúry píšu ,že v Moskve vo všetkých 282 pravoslávnych  chrámoch,kaplnkách a kláštoroch bolo počas Štedrého večera a 1. sviatku na bohoslužbách do 120 tisíc veriacich. Moskva má do 12 miliónov obyvateľov.Podľa vedenia RPC 70% obyvateľov Ruska sú pravoslávni. To je teda 8,4 milióna Moskovčanov pravoslávnych !! V prepočte tých 120 tisíc návštevníkov je 1,43%!!! Toto sú tí reálni veriaci pravoslávni.To ostatné je iba zbožné želanie.

Komentáre k “Pravoslávne Vianoce v Rusku 2012

  1. lubo batka st

     z viacerých dôvodov.Všeličo  nás môže napadnúť … Chcel by som však zareagovať na jeden postreh- disciplína detí v kostole. 

       Niekedy, začiatkom 90.tich rokov sme mali v našom kostole temer počas celého leta návštevu-  deti z Mogyleva /Bielorusko/, spolu so súdružkami učiteľkami. Išlo cca o 3O-40 detí a 4-5  s.učiteliek. Boli na ozdravovacom pobyte v neďalekej rekreačnej osade.  Chceli sme im pomôcť prilepšiť si nedeľným obedom v rodinách a  šatstvom o ktoré mali záujem. U nás už boli v tom čase určité prebytky so soc.partnerskej pomoci z Nemecka. Keďže mám ruskú bibliu, v prvú nedeľu som čital texty bohoslužieb paralelne tj.aj po rusky . Boli sme nesmierne prekvapení práve tou disciplínou v kostole. Skutočne sedeli " ako mušky" a temer sa nepohli. Všetko veľmi pozorne a úctou sledovali. Aj súdružky učiteľky, ktoré sa priznali, že doma do kostola nechodia – odchádzali  spred oltára s poklonou,  stále čelom obrátené k oltáru, až do vchodových dverí. Potom navrhli, že texty dajú čítať deťom. – Prekvapenie pokračovalo.  Niektoré detí /cca 13-14 ročné/ chodili doma do dramatického krúžku a ich prednes vyznačených textov bol fantastický. Prednášali texty so zápalom, bezchybne naučené, dramaticky  a pritom  slávnostne. Mali sme zážitok z toho počase celého leta. Po mesiaci sa turnus vymenil – a situácia sa opakovala. Noví už boli informovaní o tejto možnosti a prišli za "báťuškom" ako za starým známym.- -Väčšinou boli z nábožensky nepraktizujúcich rodín, ale úcta k "cerkvi / i báťuškovi/ nás udivovala. 

          

Komentovať