Dr.J.V.Ormis: Zo života slovenského

 Dr.Ján V.Ormis zostavil a spolok Tranoscius v r.1933 vydal  zbierku žartov, príhod a zaujímavostí pod názvom:

                            Zo života slovenského.

Ako v predmluve uvádza Dr.Michal Bodický, vnuk učbára na gymnáziu vo Veľkej Revúci – Samuela Ormisa , dr.Ján Ormis zozbieral z kníh a časopisov mnohé vážne i veselé príhody zo života pamätných mužov národa. Môže poslúžiť "ku poučeniu i rozpomienke stáreži i mládeži" – v zmysle slov Kollárových: "Ucti otcú i ty čáko mladá!"

                        K zajtrajšiemu sviatku Zjavenia Kr.P. vyberám: č.268

 Na Tri krále roku 1872 – zišiel sa ráno Fr.V.Sasinek s Viliamom Pauliny – Tóthom, ktorý sa ho pýtal:

"Pôjdeš do kostola?"

" Áno, azda budem i kázať, ak sa farár neprichystal".

"Ja Ti poviem, o čom máš kázať- o troch kráľoch, a síce: odkiaľ vyšli, kam išli a koľko ich bolo"

"Dobre – o tom"- bola Sasinkova odpoveď.

Pauliny: "Ale  ozaj? Teda pôjdem i ja na tú kázeň"

A Sasinek skutočne kázal o Troch kráľoch:

1. Odkiaľ vyšli ( z tmy pohanskej),  2. kam išli ( k svetlu viery) , 3. koľko ich bolo ( traja: jeden s vierou, druhý s nádejou, tretí s láskou!.

Keď Sasinek prišiel domov, stisol mu Pauliny- Tóth ruku: "Chlap si, to by iný nedokázal.."

 

(Kolísek, Fr.Sasinek, 30)

 

Komentovať