Tento rok je vo Fínsku rokom Biblie

Fínske kresťanské cirkvi budú tento rok 2012 sláviť ako rok Biblie. Dôvodom sú: 200 rokov od vydania Biblie vo fínčine, 20 rokov od prekladu Biblie v súčasnej fínčine a 200 rokov od založenia Fínskej biblickej spoločnosti. Oslavy sa začnú v sobotu 28. januára 2012 na cirkevnom dni vo Vasa. Pokračovať budú Nedeľou Biblie 22. apríla, 5. mája na dni misie a medzinárodnej diakonie, sériou vysielaní v Rádiu Vega a vyvrcholením budú ekumenické oslavy Roka Biblie v Abo 24.-27. mája 2012. Rok Biblie má priblížiť Knihu kníh ľuďom opodiaľ cirkvi a u ostatných prehĺbiť spiritualitu.

(evl.fi)

Komentovať