Pozdravili sme našu spolusestru v Pánovi vo Svätom Jure

Na novoročných službách Božích v ev . kostole vo Svätom Jure sme mali možnosť ďakovať Pánu Bohu za vzácnu našu spolusestru v Pánovi –  pani Annu Tóthovú, ktorá sa v tento deň dožila z Božej milosti pri pomerne dobrom zdraví telesnom i duševnom – sto rokov. Narodila sa v slovenskej obci Nadlak, Rumunsko. Po vojne repatriovala s rodinou na Slovensko a žije vo Svätom Jure. S manželom mali a vychovali spolu 5 detí, z nich jeden dospelý syn ju predišiel do večnosti. Dnes sa s ňou okrem 4 detí teší aj 5 vnukov/čiek a 6 pravnukov/čiek. Manžel jej zomrel roku 1977. Bola vernou návštevníčkou služieb Božích až do svojich 90. rokov, kedy si zlomila nohu a odvtedy má problém s chôdzou. Na SB ju pozdravil br. kaplán M. Koreň a okrem kytice kvetov jej odovzdal aj knižný darček. V zborovej sieni po službách Božích jubilantka usporiadala s príbuznými  občerstvenie; tam sa všetci modlitbou poďakovali Pánu za jej dar vysokého veku a porúčali ju do Božej milosti pre ďalší život. Súčasne jej duchovný udelil osobné požehnanie."Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť."Iz 46,4

Komentovať