Služby Božie v TV na prelome rokov

Pre záujemcov o televízne služby Božie na prelomew rokov 2011/12 uvádzame:

Starý rok: Das Erste -ARD – o 16.00 hod. ekumenická pobožnosť na záver roka

Nový rok : ZDF – o 10.15 hod. prenos ev. SB  z chrámu Panny Márie v Drážďanoch. Káže predseda Rady EKD N. Schneider. Služby Božie sú obohatené početnými výstupeniami zborov a hud. súborov.

ČT 2: o 18.00 hod.: Ekumenická duchovná novoročná slávnosť

Komentovať