Na prelome rokov 2011/12

Odbíjajú posledné hodiny starého roku 2011. Budeme sa zamýšľať, aký to bol rok? Určite bol pestrý.Pre jedných priniesol radosť, pohodu, zdravie, prosperitu, pre iných naopak: choroby, nepokoj v rodine, stratu zamestnania, stratu blízkeho z rodiny či priateľa, … Čo po nás trvalé ostane ?Čo dobrého sme vykonali my osobne?   Zlepšila sa klíma v rodine, zbore, obci,meste? Zintenzívnil sa náš duchovný život, naša viera a dôvera v Boha? Toto sú všetko otázky, na ktoré si v meditácii a v súkromí môžeme spytovať svedomie a odpovedať na ne úprimne. S veľkým pokáním treba nám vyznať pochybenia, omyly, zlé činy, úmysly či myšlienky. A hlavne ďakovať Pánovi za Jeho dary lásky a milosti. Za Jeho vedenie ,ochranu a požehnanie. V novom roku treba prosiť ,aby nás viedol, napomínal, žehnal.

Požehnaný nový rok 2012 všetkým Vám prajeme z redakcie a administrácie evanjelika. V novom 2012 roku pamätajme na heslo roka z 2 Kor.12,9 :"Moja moc sa dokonáva v slabosti."

Komentovať