Changemaker vo Fínsku získali cenu mieru

Fínske kresťanské mierové hnutie udelilo cenu mieru pre rok 2012 sieti Changemaker. Sieť bola založená roku 2004 a ponúka mladeži a mladým dospelým zapájať sa do rozvojovej práce. Sieť spolupracuje s cirkevnou zahraničnou pomocou. Changemaker má vyše 1300 členov a pracuje na 20 miestach. Sieť sa venuje týmto témam: mier, dlhové otázky a životné  prostredie. Cena mieru sa každý rok udeľuje na Nový rok osobe alebo skupine, ktorá sa významne zaslúžila o riešenie pokoja a spravodlivosti. Fínske kresťanské mierové hnutie bolo založené r. 1976 a cenu mieru udeľuje od r. 1982.

(evl.fi)

Komentovať