Mladí kresťania chcú zmeniť svet

V priestore Erfurtského veľtrhu večer 28. dec. t.r. slávnostným podujatím otvoria 2. mládežnícky misijný kongres "Mission-net" . Až do 2. januára 2012 sa v hl. meste Durínska  očakáva príchod do 2 500 mladých kresťanov zo 40 národov sveta. Téma kongresu je "Transforming our world" (Zmeňme náš svet). Téma sa rozoberie v prednáškach, seminároch a biblických prácach. Preberať sa budú výzvy pre cirkev v 21. storočí, sociálna spravodlivosť, princípy kresťanského vodcovstva a možnosti hovoriť s deťmi o viere. Cieľom kongresu je motivovať 16-30 ročných účastníkov k misijnému dennému životnému štýlu a vzbudiť pripravenosť k misijnej činnosti vo svete. Kongres zorganizovala Európska evanjelikálna aliancia a Združenie európskej evanjelikálnej misie. 

(www.idea.de

Komentovať