Spevníky pre evanjelikov na ostrove Madeira,Portugalsko

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku, sponzori a Evanjelická cirkev vo Wuerttembersku poslali ako dar v advente pre nemecký ev. cirkevný zbor vo Funchale, hlavnom meste Madeiry, 60 kusov nemeckých spevníkov. Zbor má 40 registrovaných členov a SB koná každé dva týždne v chráme Škótskej cirkvi v tomto meste. Na budúci rok bude sláviť 25 -ročné jubileum založenia zboru. SB a iné podujatia navštevujú okrem trvalých obyvateľov ostrova i početní turisti. Cirkev spravuje farárka Ilse Everlien Berardo.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať