Rok 2012 v Evanjelickej cirkvi v Maďarsku

Gancs Péter, predsedajúci biskup EC v MR povedal pre agentúru MTI, že nový rok 2012 bude v tejto cirkvi tematicky zameraný na reformáciu a postavenie žien v cirkvi a spoločnosti. Odchádzajúci rok 2011 bol zameraný na reformáciu a slobodu. Tému budú preberať v cz, seniorátoch a dištriktoch. Čo sa týka postavenia žien v EC cirkvi v MR, až tretina duchovných sú ženy, dve sú seniorkami a jedna žena je zástupkyňa biskupa. Reformácia priniesla slobodu. Najlepšie to vidno po politických zmenách spred 20 rokov." Sloboda je Boží dar, ale súčasne aj pokušenie, ak sa s ňou narába nesprávne." povedal biskup.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať