Pre inšpiráciu a stíšenie

 Svetozár Hurban Vajanský: Milým Vianociam.

 

Vás ospevujú toľké veky,

z vás žije vlastne zimná skazka

a každoročne opreteky

vám hymnu nôti drobná cháska.

Sám neznaboh sa zbožne tvári

a zapaľuje voskovice,

a radosť z neho čudná žiari

a rozohrieva tupé líce!

 

A vždy ste svieže, vždy ste nové,

i staré srdce tíško mladne,

veď rozpomienka mocne zove

až v detstva nášho chvíle ladné…

Tak mnohé v svete zunuje sa,

ľud novoty len búrno žiada:

vám v ústrety však ticho plesá

a staré zvyky srdcom hľadá.

 

To bájna sila pravdy večnej

len sama volá, prosí, núti,

a z diale, z výše nekonečnej

ó, milý sviatok: ave. ave !

jak slnečný lúč k nám sa rúti!

 

Ó, pozdvihni srdcia naše k Pánu,

noc dlhá bola! K Jeho sláve

daj svitnúť skorej Svojmu ránu,

daj vyroniť sa Svojmu jasnu,

nech bleskotami kraj náš zrosí!

 

Hľa, vzhliadni na mlaď našu krásnu:

veď spieva, modlí sa a prosí!

 

 

        /Pre inšpiráciu a k stíšeniu , -….

         z Antologie: K Výšinám II, Zostavil Emil Boleslav Lukáč, Tranoscius 1936/

Komentovať