Vianoce 2011

Keďže aj v cirkvách nastáva doba stíšenia, pracovný pokoj, takmer nieto žiadnych významných správ medzinárodného významu. Preto aj my na našej stránke chceme pár dní venovať sa rozjímaniu, stíšeniu, počúvaniu dobrej hudby, či modlitbám. Prajeme všetkým našim čitateľkám, čitateľom, priaznivcom i podporovateľom či sympatizantom radostné prežitie sviatkov Božieho narodenia 2011.

Modlime sa!

"Chvála Ti, Pane Ježiši Kriste, za Tvoju veľkú lásku, že si sa nám stal bratom, aby si nás urobil Božími deťmi a aby si nás oslobodil z večnej záhuby. Chcel si sa narodiť v biednej stajni v Betleheme, aby sme sa my stali občanmi v nebeskom Jeruzaleme. Vzal si na seba našu slabosť ,aby mal Tvoj nebeský Otec na našu ľudskú slabosť ohľad . Preto sa radujeme a Teba chválime.Prosíme Ťa, buď vždy pri nás, Ty náš Spasiteľ, v ktorom získali požehnanie všetky národy zeme. Pôsob v nás opravdivú nápravu a vieru, aby sme vždy mysleli na Tvoje nevýslovné dobrodenie a aby sme sa zo srdca pridali k chválospevu nebeských zástupov:Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.Amen."

autor: Christian Scriver, prameň: Modlitby Pánových svedkov.

 

Komentovať