Služby Božie v CZ Sobotište

                            SLUŽBY  BOŽIE  V  CZ  SOBOTIŠTE

 

 

Adventná večiereň- v utorok 20.12. –  o 18. 00 hod

                                            Podbranč o 17.00  h

 

 

Detský vianočný večierok – v piatok 23.12.  o 17.00 h

 

 

Štedrý večer –    24. 12. –  o 17.00 h-  v Sobotišti

                                          o 19.00 h – v Rovensku

 

 

 

I.Slávnosť vianočná-Božie narodenie – 25.12. o 10.30 

 

       Slávnostné večiereň – 25.12.  – o 17.00 h

 

 

II.Slávnosť vianočná-Štefana – s prisl. Večere Pánovej

 

                26.12. – Sobotište –  10.30 h

                              Rovensko    9.00 h

 

 

“Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali  Božími deťmi – a nimi sme”. ( 1 J 3,1)

 

                    Požehnaný čas vianočný  vám praje CZ Sobotište

Komentovať