Finančná kríza ohrozuje existenciu SRC

Vo svojich 63- ročných dejinách je Svetová rada cirkví (SRC) v najväčšej finančnej kríze. Napriek skresaniu osobných miest a úsporným opatreniam, musí strešná organizácia pravdepodobne predať svoj pozemok v Ženeve, aby sa udržala nad vodou. Dnes má SRC 349 evanjelických, pravoslávnych a anglikánskych členských cirkví s 56 miliónmi členov v 110 krajinách sveta. R. 2010 tieto cirkvi prispeli do príjmu 26,6 mil.šv. frankov, čo je asi 82% všetkých príjmov SRC. Žiaľ, nie všetky členské cirkvi prispievajú. Sú to predovšetkým nemecké , americké, švédske,holandské, švajčiarske, kanadské a fínske. 39% dáva Nemecko, a tým je na špici. Počet pracovníkov SRC klesol z 350 na terajších 143;z nich 131 pracuje v Ženeve.  SRC prežíva aj inú krízu: stráca na význame. Liberálne cirkvi klesajú, kým na južnej pologuli narastá počet cirkví evanjelikálnych, letničných a charizmatických.Väčšinou sú zamerané voči ekumenickému hnutiu kriticky.

(www.ekd.de)

Komentovať