Zlatica Oravcová: Doba spásy

              ZLATICA  ORAVCOVÁ: Doba spásy

 

             Advent je svätých tajov doba

            Advent je doba čakania

           Keď odchádza a mizne zloba –

            Advent je doba pokánia.

 

            Na oltári už svieca svieti

            A spieva pieseň detský chór.

            Úprimná túžba vieru vznieti –

            Lásky je plný duše dvor.

 

             Nie kupovanie, predávanie

             Nie na ulici zhon a  ruch.

            Z nebeskej ríše sláva vanie –

             A volá si nás Kristov Duch.

 

              Nie beznádejnosť, slzy tupé –

             Táto púť šťastím značená!

             V čistých sa vodách srdce kúpe –

             Boh život dal mu do vena.

 

              Advent je svätých tajov cesta

             Advent je tichý Boží čas.

              Do nebeského volá mesta –

             Pán Ježiš ide, spasí nás!

 

Zo zbierky + Zlatice Oravcovej, ev. farárky – POĎ ZA MNOU (str.32-Vydal Tranoscius 1999, 1.vyd.Počet strán 86). 

Zlatica Oravcová (1932- 1991) ako farárka ECAV pôsobila vo viacerých zboroch: Martin, Košice, Vyšná Pokorádz, Kraskovo, Žehňa. Svoje verše uverejňovala najmä  v Evanjelickom posle spod Tatier a Cirkevných listoch, ale aj v českej cirkevnej tlači. Je autorkou básnických zbierok: V moci Tvojej lásky (1990) a Verše moje, leťte v diaľ (1933), ale aj mnohých próz, literárnych pásiem z vlastnej tvorby pre deti a nedokončenej autobiografie Moje detstvo.

    Zbierka Poď za mnou…je prvou ucelenou prezentáciou jej poézie. S ďalšími autormi vyšli jej verše len v antológii Nad obzor 1991. Aj o tomto výbre platia slová kňaza a básnika Ladislava Fričovského, ktorý tvorbu Zlatice Oravcovej charakterizuje ako "precítenú lyrickú poéziu naplnenú hlbokou láskou k Bohu, plnú porozumenia i uvažovania o zmysle života a ľudského údelu".

                                    V Advente 2O11- pripomienka  2o.výročia jej smrti. Ľ.Batka st.

        

Komentovať