Služby Božie počas sviatkov v cz Svätý Jur

Pozývame Vás na služby Božie do ev. kostola vo Svätom Jure :

24.12. 2011- Štedrý večer o 16.00 hodine

25. 12. 2011- Slávnosť narodenia Pána o 9.30 hod.

26.12.2011 – Sviatok mučeníka Štefana o 9,30 hod. s VP

31.12.2011 – Silvester – závierka obč.roka o 17.00 hod.

1.01.2012 – Nový rok o 10.30 hod.

6.1.2012 -Zjavenie Pána o 9.30 hod.

"Zjavila sa spasiteľná milosť Božia všetkým ľuďom." Tit 2, 11

Komentovať