Lucia

           13.decembra si nielen rkc., ale aj evanj.cirkvi v Škandinávii pripomínajú sv.Luciu, pannu a mučeníčku v Syrakúzach, okolo r.304. V našich "končinách " sa deň spája skôr s množstvom rôznych povier a  "čarov", ako aj s  "návštevami Lucie" v domácnostiach.

         Zaujímavá a cenná je však aj iná správa, o ktorej hovorí historik Tacitus (Annales 13,32) z dôb apoštolských. V tom čase sa obrátila na vieru i Pomponia (Grékyňa) ktorá si podľa kresťanského zvyku zmenila svoje meno na iné, mystické: LUCINA- t.j.Osvietená, na pamiatku svojho "osvietenia" krstom svätým. Gréci totiž krst nazývali: "FOTISMA" -lat."illuminatio".

Komentovať