Delegácia LC MS na návšteve Nemecka

7.decembra t.r. navštívila delegácia Luteránskej cirkvi Misurskej synody z USA cirkevný zbor Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) Sv. Trojice a spolu s veriacimi mali večernú adventnú pobožnosť. Ten istý deň prezident americkej cirkvi Mathew Harrison sa stretol s biskupom SELK Hansom Joergom Voigtom.Spolu hovorili o partnerstve oboch konzervatívnych biblických cirkví a o ďalšej spolupráci, najmä pri podpore pamätného mesta Lutherovej reformácie v Nemecku –  Wittenbergu.

(www.selk.de)

Komentovať