Financie pre projektový katalóg Spolku Gustava Adolfa pre rok 2011 sú zabezpečené

Do 3. adventnej nedele 2011 sa na zbierkach pre terajší projektový katalóg Spolku Gustava Adolfa v Nemecku vyzbieralo spolu 1,6 milióna EUR. Spolok GAW podporuje 30 menšinových protestantských cirkví v Európe a Latinskej Amerike.Týmto činom bol naplnený plánovaný finančný strop a vedenie Spolku ubezpečuje, že všetci v projekte uvedení budú finančne uspokojení.

Pre zaujímavosť uvádzam, že do katalógu pre budúci rok sa z ECAV na Slovensku dostali tieto projekty: 1. Oprava strechy kostola v cz Liptovská Porúbka -suma podpory: 11.863 EUR; 2. Vydanie misijnej literatúry pre mládež vo VD ECAV na Slovensku : suma podpory- 4.137 EUR; 3. Výstavba nového ev. kostola v Žiari nad Hronom : suma podpory – 16.000 EUR. Okrem ECAV podporu dostanú aj tri projekty z Kresťanskej reformovanej cirkvi na Slovensku v sume spolu – 24 .000 EUR.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať