Štatistika cirkví a náb. spoločností v Nórsku

Tento týždeň ˇUstredný štatistickú úrad Nórska uverejnil štatistikiu cirkví a náboženských spoločností v Nórsku za rok 2011. Podľa nich to v Nórsku vyzerá takto :

Nórska (lut.) cirkev má 3 mil 848 tisíc 841 členov,t.j. 79% z obyvateľstva;

Rímskokatolícka cirkev má 83 tisíc 018 členov;

Pravoslávna cirkev má 9 tisíc 894 členov;

Letničné hnutia majú 39 tisíc 600 členov;

Humanisticko-etický zväz (agnostici) 83 tisíc 100;

moslimovia majú 106 tisíc 735 členov;

Evanjelická slobodná lut. cirkev má 19 tisíc 614 členov;

metodisti- 11 tisíc 055 členov;

baptisti 9 tisíc 922 členov;

misijný zväz 9 tisíc  091 členov;

adventisti – 5 tisíc 066 členov;

slobodné ev. zbory – 3 tisíc 395;

ev.lut. cirkevné spoločenstvo – 3 tisíc 213;

Analytici komentujú: kresťania počtom neupadli v porovnaní s rokom 2005, najviac získali katolíci a pravoslávni , a to imigráciou z európskych krajín katolíckych a pravoslávnych.Pozoruhodné je zníženie počtu  členov Nórskej cirkvi a letničných hnutí.

(www.vl.no)

 

 

 

Komentovať