Noví predstavitelia Ekumenickej rady cirkví v Maďarsku

. dec. 2011 sa v  Budapešti konalo výročné zasadnutie Ekumenickej rady cirkví Maďarska. Na programe o.i. boli i voľby nových predstaviteľov tejto organizácie. Za tajomníka zvolili evanjelického farára Dr. Fischl Vilmosa a za predsedu reformovaného biskupa Steinbacha Józsefa. Prítomní si vypočuli hodnotiace správy doterajšieho  predsedu a tajomníka ako i správy jednotlivých komisií. Delegáti rozhodli, že vedúcich predstaviteľov organizácie odteraz volia na dobu šesť rokov a nie na tri roky, ako tomu bolo doteraz. Za novú riadnu členku do ERC MR prijali Maďarskú letničnú cirkev. Zasadnutie sa zaoberalo aj prípravou festiválu "Nádej" , ktorý sa bude konať v júni 2012.

(www.evangelikus.hu

Komentovať