Čriepky z historického kalendára 1

        Pomaly sa bude končiť rok Pánov 2011. Pripomenul nám aj niekoľko  zaujímavých výročí, ktoré pripadajú na roky s číslicou 11 na konci /resp. jednotkou/. Niektoré z nich si pripomeňme.

Rok 311 –  Rímsky cisár GALERIUS pred svojou smrťou zastavil prenasledovanie kresťanov vydaním ediktu

                   v jednej časti rímskej ríše. Bol nástupca Diokleciana, a zomrel v tom istom roku 311 /

                    Konštantín potom v r.313 vydal Milánsky edikt/.

 

                 V tom istom roku 311 zomrel mučeníckou smrťou sv.Metod Olympský, biskup v Lýxii.

                 Bol úspešným odporcom origenizmu. Napísal spis o panenstve –

                 "Symposium decem virginum". Zostavil ho vo forme rozpravy podľa

                   rovnomenného spisu Platónovho.

                 Desať panien sa rozpráva o vznešenosti panenstva.

V r. 381 – II.všeobecný snem v Carihrade

V r. 411verejnou dišputou v Kartágu vyvrcholil  úporný boj medzi  pravovernou cirkvou a donatistami .                            Prítomných bolo  286 katolíckych biskupov a 179 donatistických biskupov.

                 Sv.Augustín bojoval až do smrti proti Pelagiovi a pelagionizmu a vyslúžil si čestný titul " Doctor gratie".

V r. 431- koncil v Efeze odsúdil Nestória

V r. 451 – koncil v Chalcedone odsúdil blud archimandritu Eutycha

V r.r.461 – zomrel pápež Lev I.Veľký, bojoval prti manichejcom a pelagiánom

V r. 631  – franský kráľ Dagobert napadol Samovu ríšu a vyplienil časť jej územia. V rozhodujúcej bitke

                  pri hrade VOGASTIBURG ( nevie sa , kde ležal)  zvíťazil však  Samo a ubránil nezávislosť.

                 To využil vládca Lužických Srbov DERVAN, povstal proti Frankom a pripojl svoje územie k Samovej ríši.

V r. 791  – franský kráľ Karol Veľký s veľkým vojskom Frankov, Frízov,Sasov, Durínčanov, Sovanov a Bavorov

                  vpadol do Panónie, ktorá bola v moci Avarov, zničil avarské opebnenia a vyplienil

                 ich hring- (vallum).

V r. 811 – cisár Karol Veľký ustanovil hranicu medzi salzburským arcibiskupstvom a aquileiským patriarchátom.

                 Tvoril ju  tok rieky Drávy. Vyslal tiež vosjko do Panónie aby urovnalo spory medzi Hunmi a Slovanmi.

                 /podľa  lat.prameňa- kroniky : Annales regni Francorum/

                   V polovici septembra ku Karolovi V. do Aachenu prišiel avarký kagan IZAUIK spolu s tudunom

                 a inými veľmožmi  a vojvodami Slovanov, ktorí bývali okolo Dunaja. naznačuje to spoluprácu

                  medzi Slovanmi a Avarmi.

                 – Narodil sa Mojmír I.

V r. 831 – pasovský biskup REGINHAR pokrstil "všetkých Moravanov", nadvätujúc na prácu ADALRAMA.

V r .861 – zomrel /pravdepodobne/ v bojoch Karolmana s Rastislavom proti Ľudovítovi Nemcovi.

                 Kniežatstvo zdedil syn Koceľ

V r. 871 – sa na čelo mojmírovskej dynastie proti nemeckej presile postavil SLAVOMÍR,

               " napriek tomu, že bol  kňazom". Bol pravdepodobne Metodov žiak. 

Pokračovanie….

5 Komentáre k “Čriepky z historického kalendára 1

  1. lubo batka st

    za upozornenie na preklep.- v prvom prípade. V druhom , žiaľ, je to opis zo skrípt  Cirk.dejiny III. dr.A.Bagina, ktoré mi v r.1969 osobne pán dr.Bagin venoval s podpisom. -str.77. Text opravím . 

  2. lubo batka st

    za upozorenie na preklep.- v prvom prípade. V druhom , žiaľ, je to opis zo skrípt  Cirk.dejiny III. dr.A.Bagina, ktoré mi v r.1969 osobne pán dr.Bagin venoval s podpisom. -str.77. Text opravím . 

   1. misko

    To sa stáva. Sú to drobnosti, ale veril som, že Vy sa nebudete cítiť dotknutý ak na chybičky upozorním.

    Tak tie skriptá musia byť vzácnosť.

    Prajem Vám všetko dobré.

    Marana tha!

Komentovať