Balíčky lásky na Balkán

Cez víkend bolo vypravené dodávkové auto z CZ Podlužany , ktoré v spolupráci s Evanjelickou diakoniou v Bratislave viezlo 100 kusov balíčkov lásky v krabiciach od topánok pre deti v Srbsku a v Rumunsku. Do tejto akcie sa okrem spomenutého cz zapojili i viaceré ďalšie cz, medzi nimi i náš vo Svätom Jure. Balíčky tak plnia úlohu puta lásky od slovenských rodín k rodinám v zahraničí v tomto predvianočnom čase. Výpravu s balíčkami viedol br. nám. farár v Podlužanoch Jozef Havrila ml. Tamojší cz túto akciu vykonáva  s úspechom už niekoľko rokov.

 

Komentovať