Predstavenie CD Prišiel k nám Boží Syn v Bratislave

Mužský spevácky zbor pri evanjelickom a. v. cirkevnom zbore Záriečie, dirigentka Ivana Sabanošová, so sprievodom organa a ľudových nástrojov slávnostne uvedie svoje prvé CD Prišiel k nám Boží Syn (O kresťania poďme,Čas radosti veselosti, Počúvajte kresťania,Narodil sa Kristus Pán a ďalšie) v utorok 6. decembra 2011 okolo 17. hodiny na Hlavnom námestí v Bratislave počas podujatia Na svätého Mikuláša.

Nad predstavením nahrávky prijali záštitu hudobný skladateľ a klavirista Igor Bázlik, dirigent Adrian Kokoš a osobitý glosátor života našej spoločnosti Samo Trnka.
Na podujatí si môžete kúpiť krásny vianočný darček v podobe CD Prišiel k nám Boží Syn za 7 €. Z každého predaného nosiča páni bratia dajú 1 € Nadácii Výskum rakoviny.
Mužský spevácky zbor pri Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Záriečí vznikol v roku 2008. Vznikol na prostej túžbe spievať tak, ako sa v záriečskom kostole spievalo kedysi – prirodzeným trojhlasom, ktorý bol typický nielen pre duchovné piesne z Tranoscia, ale i pre miestny folklór. Na začiatku bola skupina šiestich mladých mužov. V tom istom čase prišiel na záriečskú kantorskú lavicu Martin Melišík a s podporou miestneho farára Miroslava Eštoka tak spoločne položili základy mužského speváckeho zboru. Mužský spev mal v kolorite púchovskej doliny vždy zvláštne postavenie a takýto spevokol pri cirkevnom zbore fungoval v 50. rokoch minulého storočia. V roku 2010 naviazal spevokol spoluprácu s Ivanou Sabanošovou, ktorá sa stala jeho dirigentkou a umeleckou vedúcou a pod ktorej vedením spieva dodnes.
 
Zoznam skladieb na CD
Prišiel k nám Boží syn, Hudba: Poľská ľudová Text: J. Lacko Úprava: M. Melišík
O kresťania poďme, Hudba: John Francis Wade Úprava: I. Sabanošová, D. WIlcocks
Čas radosti veselosti, Slovenská ľudová
Počúvajte kresťania, Ľudová z čiech
Narodil sa Kristus Pán, Slovenská ľudová
Ó ty vianočný, Hudba:Sicílsky nápev z 18.storočia Text:J. G. Leštinský, A. Žiak Úprava:R. Mauersberger
Už sa nám púčik rozvil, Úprava: Hal H. Hopson
Radujte srdečne plesajte, Slovenská zo 17.storočia
Je tichá noc, Hudba:Adolphe Adam Text:O. Betko ml. Úprava:Adolphe Adam
 
Na svätého Mikuláša…
Tradičný benefičný program pre Nadáciu Výskum rakoviny v rámci Vianočných trhov
Utorok, 6. decembra 2011, 16.00 hod – 19.30 hod.
Hlavné námestie, Bratislava
Info: www.juras.sk

Komentovať