Maďarskí študenti teológie v Sarvaši

Tento víkend skupina študentov ev. teológie z Budapešti pod vedením farára Viktora Gábora Orosza, asistenta na škole, navštívila ev. cirkevný zbor v Sarvaši. V sobotu sa konala evanjelizácia, v nedeľu vykonali služby Božie v domove seniorov, v Starom i Novom chráme. Po duchovnom nasýtení študenti slúžili na ulici pred farou rozdávaním obeda pre odkzázaných ľudí. Poobede bolo v zborovej miestnosti adventné popoludnie, kde medzi piesňami sa každý teológ predstavil svojím osobným adventným svedectvom. Návšteva študentov v tomto starobylom cirkevnom zbore bola už 13. raz.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať