1. adventná nedeľa v televíziách a SRo

27. novembra 2011 je 1. adventná nedeľa. Začína sa nový cirkevný rok. Vyberám niekoľko programov televízie a rozhlasu  pre tento deň:

Dvojka: 10.00 hodín -priamy prenos Služieb Božích z ev. chrámu v Blatnici. Káže senior Turčiaskeho seniorátu Jozef Havrila.

             12.05 Hodín: Adventný koncert z dreveného ev. chrámu v Hronseku. Komorný súbor Solamente naturali.

              13.45 hodín: Slovo -príhovor zástupcu ECAV

SRO 1 a 2: 9.30 hod. Služby Božie z ev. chrámu v Topoľčanoch.

ČT 2 : 18.30 hod. biblický film o kráľovi Šalamúnovi, druhý diel.

ARD o 10.00 hodine: Evanjelické SB z Dortmundu pri príležitosti otvorenia 53. zbierkovej akcie Brot fuer die Welt (Chlieb pre svet).

 

Komentovať