4. konferencia ALEA v Hong -Kongu

Približne 280 pedagógov z desiatich krajín (Čína, Hong-Kong, Macao, Japonsko, Vietnam, Kambodža, Indonézia, Papua Nová Guinea, Mjanmarsko a Kórea) ako aj z LC MS z USA sa 20. a 21. októbra 2011 zúčastnilo 4. konferencie ALEA (Asian Lutheran Education Associations- Ázijská luteránska vzdelávacia asociácia) Hong-Kongu. V rámci témy"Kristus, svedomie a curriculum: školy v misii" zdôrazňoval sa význam kresťanskej služby spojenej s kresťanskou výchovou. 

(www.lcms.org)

Komentovať