Maďarský biskup J.Szemerei navštívil gen. biskupa ECAV

11. novembra t.r. navštívil biskup susedného Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Maďarska János Szemerei na GBÚ gen. biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Miloša Klátika. Hosťa sprevádzal Kákay István, riaditeľ ústrednej kancelárie. Na rozhovoroch bol prítomný aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Cieľom priateľského stretnutia bola výmena názorov o ďalšej spolupráci  a o príprave podpísania novej dohody oboch cirkví. K tejto téme sa už 25. novembra 2011 stretnú opäť na rokovaní ,tentoraz v Budapešti.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať