Delegácia Švédskej cirkvi na návšteve v Tanzánii

V súčasných dňoch sa v najväčšej ev. cirkvi v Afrike – ELECT (Evanjelicko-luteránska cirkev Tanzánie) nachádza na úradnej návšteve delegácia Švédskej cirkvi na čele s arcibiskupom A. Wejrydom. Jeho tamojším hostiteľom a pendantom je vedúci biskup ELECT Alex Malasusa, ktorý pre švédskych hostí pripravil 12 dňový program v štyroch diecézach. Okrem vzájomných rozhovorov o spolupráci a výmene skúseností, švédski hostia sa zaujímajú najmä o sociálnu prácu.Tak Wejryd navštívil o.i. zariadenie pre deti-siroty,ktorým zomreli obaja rodičia v dôsledku choroby AIDS. Projekt starostlivosti cirkvi o túto skupinu detí vznikol r. 1984 a Švédska cirkev ho od počiatku podporovala.Arcibiskup v Junior seminar  Kisarawe ,ktorá bola založená ELECT r. 1992 a dnes má 720 žiakov, zasadil v parku teakový strom.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať